ПГСАГ "Васил Левски"

Начало

Advertisements

logo_pgsag

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

Гр. Благоевград 2700, ул. “Т. Александров” №56, тел.:073/88-53-10

e-mail: pgsag_blagoevgrad@abv.bg


shablon obiava priem-page001


ПГСАГ „Васил Левски“ обявява свободни места в края на учебната 2017/2018 г. за следните паралелки и специалности:

VIIIа – спец. „Строителство и архитектура“ – 1 свободно място

VIIIб – спец. „Архитектурна реставрация“ – 1 свободно място – заето

IXа – спец. „Строителство и архитектура“ – 1 свободно място

IXв – спец. „Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях“ – 1 свободно място

Xа – спец. „Строителство и архитектура“ – 2 свободни места

Xб – спец. „Геодезия“ – 1 свободно място

Xв – спец. „Транспортно строителство“ – 4 свободни места


attention

 СЪОБЩЕНИЕ:
График за ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ юли_001График за ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ юли_002


animation555.gif


 Рейтингова система на висшите училища в България

Advertisements