ПГСАГ "Васил Левски"

Начало

logo_pgsag

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

Гр. Благоевград 2700, ул. “Т. Александров” №56, тел.:073/88-53-10

e-mail: pgsag_blagoevgrad@abv.bg


attention

Съгласно Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични  мерки, изх. № 54/19.01.2018 г., на РЗИ – Благоевград, учебните занятия в училищата на територията на община Благоевград няма да се провеждат на 22.01.2018 г., 23.01.2018 г. и 24.01.2018 г.

ИЗПИТИТЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ, ПРЕМИНАЛИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО ВЕЧЕ УТВЪРДЕНИЯТ ГРАФИК, ВЪПРЕКИ ОБЯВЕНАТА ВАКАНЦИЯ!!!


007404-blue-jelly-icon-arrows-double-arrowhead-right

 СЪОБЩЕНИЕ:

Дата за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация:

Сесия януари – 25.01.2018 г.


News-84535

На 18.12.2017 г.

в ПГСАГ „Васил Левски“

се проведе станалият вече традиционен

Коледен благотворителен базар

This slideshow requires JavaScript.


По случай „Европейската седмица на професионалните умения“ ученици от ПГСАГ „В.Левски“ посетиха демонстрация на тема „Иновативно ГНСС оборудване и ГИС системи за нуждите на геодезията, кадастъра, пътното строителство, електро и ВиК“.


Наблюдение на кофражни и бетонови работи по време на производствена практика в 12-а клас


Учениците от ПГСАГ  „Васил Левски“  честваха Деня на народните будители

This slideshow requires JavaScript.


Група ученици от ПГСАГ участваха в обучение на тема „Изграждане на обществена толерантност/ Legacy of Inclusion“, което се проведе от 19 до 22 октомври в гр. Банско и беше организирано от Active Bulgarian Society.

This slideshow requires JavaScript.


ПГСАГ „В. Левски “ – Благоевград обявява прием за учебната 2017/2018 г. в платено професионално обучение по професия „Строителен техник“, специалност „Строителство и архитектура“.

За повече информация: тук >>


Разпределение на класните стаи за учебната 2017_001


eu-logologo

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

http://tvoiatchas.mon.bg/

Проект BG05M2OP001-2.004-0004

„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1

News-84535 На 02.10.2017 г. започнаха дейностите по сформиране на  групите по проект „Твоят час“


animation555.gif


 Рейтингова система на висшите училища в България

Advertisements